วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีทำให้ TK ใช้งานได้ปรกติ


ตอนนี้ Thaikore ยังไม่สมบูรณ์เต็ม 100 %

สามารถใช้ได้บาง ID กำลังแก้ไขเรื่อยๆ 

1 Thaikore ตัวต้นฉบับก่อน ลงไว้ก่อน Thaikore_nEx1_0.rar
2  Thaikore patch เอามาลงทับต้นฉบับ TKnEx_patch_2548
3 UPDATE  TK29/06/2013 ตัวล่าสุด
Nmuka ตัวหลอก แฮกชิล  NmukaSetup  โหลดแล้วเอาไปแตกFile ห้องเกมส์Ragnarok แล้วเรียกใช้เปิดให้ถึงตัวแอส

5 เปิดThaikore ใช้งานได้ทันที

ไม่ต้องขอบคุณ แค่ช่วยเอาไปเผยแพร่เท่าที่ทำได้ บอกได้ทุกคน ให้ทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันพวกมิชชาชีพ นำไปแสวงหากำไร